Tuesday, February 9, 2010

Pasyente

PATIENCE IS STILL AN EFFING VIRTUE!!


Cliche'.

Oo, pero kailangan ng bawat OFW na katulad ko. Wala tayo sa bansa natin kaya kailangang habaan ang pisi.

blog comments powered by Disqus
Community & Groups - Top Blogs Philippines
Protected by Copyscape Online Copyright Checker