Wednesday, January 5, 2011

Kong Sing Bao Sa

View Comments


Noong nasa Pilipinas pa ako nagtatrabaho, medyo naiinggit ako sa mga empleyadong ipinapadala ng aming kumpanya papuntang China para mag-training. Una, siguro ay pangarap ko sa buhay ang makasakay ng aeroplane. Pangalawa, gusto ko talagang makapag-tour around the world. Pangatlo, 'yung dalawang naunang reasons pa rin ang reason ko.

Kapag nakauwi na ang mga masuswerteng nilalang ng aming company ay nagtataka naman ako sa kuwento nila. Ayaw na daw nilang bumalik doon para lang mag-aral ng isang buwan.

Community & Groups - Top Blogs Philippines
Protected by Copyscape Online Copyright Checker